Privacyverklaring

Contact- en bedrijfsgegevens

Sigimade
Ondernemingsnummer: 0754.408.194

 

Sigrid Leysen
Adres: Balsakker 55, 2275 Lille (B)
Telefoonnummer: +32 495 85 05 44
E-mail adres: info@sigimade.be 
Website: https://www.sigimade.be

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sigimade verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoongegevens wij verwerken kan u hieronder vinden:

  • Persoonlijke indentificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens)
  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
  • Financiële indentificatiegegevens (bankgegevens)

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Deze gegevens zijn essentieel voor een goede dienstverlening en noodzakelijk om bepaalde doeleinden te kunnen behandelen. Dit zijn de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vraag of bestelling via telefoon of e-mail
  • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
  • Het aanbieden om een account aan te maken op onze webshop
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om goederen bij u af te leveren
  • Gegevens die nodig zijn voor onze belastingsaangifte

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Sigimade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

 

Delen van uw persoonsgegevens aan derden

Sigimade verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze webshop kunnen cookies opgeslagen worden op uw computer. Dit is enkel en alleen om de webshop beter af te stemmen op uw behoeften. Deze bestanden worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sigimade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@sigimade.be met een kopie van uw identiteitsbewijs, dit om zeker te zijn dat het vezoek door u gedaan wordt.